Thursday, March 12, 2015

Първи танц.

Първият танц на една сватба е важен момент от специалния ден. Това е моментът, в който влюбените за пръв път танцуват, след като официално са съпруг и съпруга. Първия танц на младоженците, винаги се следи от всички, единствено детенцето вляво стоеше с мен в този момент, гостите се наслаждаваха на близостта между младоженците.

No comments:

Post a Comment

UA-43518040-1